top of page

הנחיית קבוצות הורים

​קבוצות הורים מתיאמות להורים שמעוניינים לפגוש הורים אחרים  אשר מתמודדים עם קשיים דומים. הסיטואציות שמעלים חברי הקבוצה משמשות כדוגמאות ובסיס ללמידה.

קבוצות הורים הן קבוצות אינטימיות ומחוייבות לדיסקרטיות ולשיח מכבד.

בקבוצה יש בין 8 ל 15 משתתפים, חלקם בודדים וחלקם זוגות שמגיעים יחד.

המפגשים נערכים פעם בשבוע במשך 9 שבועות, ביום ושעה שנקבעו מראש ומשך כל מפגש הוא שעה וחצי.

bottom of page