top of page

הדרכת הורים למתבגרים

כיום מקובל להגדיר את גיל ההתבגרות  מגיל 10-12 ועד גיל 18-21 ואפילו יותר.

גיל ההתבגרות הוא גיל של שינויים רבים הכוללים שינויים גופניים, שיכליים וחברתיים.

בגיל זה, מבנה גופם מתפתח למבנה גוף של אנשים בוגרים, הנערה הופכת לאישה ומקבלת מחזור חודשי, קולו של הנער מתעבה, הם מתחילים לגלות ולחקור את מיניותם.

חבריהם וקבוצת בני גיליהם הופכים להיות משמעותיים יותר מההורים, הם מתייעצים עם חבריהם, שואלים את דעתם ומושפעים מהם.

מבחינה רגשית, המתבגרים מחפשים את זהותם, מנסים להבין מי הם, מה הם רוצים, מה יעשו בעתיד, לומדים להכיר את החוזקות והחולשות שלהם. הם מגבשים דעות והשקפות על נושאים שונים, מתחילים להתעניין בתחומים רבים כגון פוליטיקה, פילוסופיה, אופנה ועוד. המתבגרים מתחילים להיות מודעים למראה החיצוני ומנסים לאמץ התנהגויות שונות על-ידי חיקוי.

גיל ההתבגרות זו תקופה סוערת שיכולה לגרום להתנגשויות עם ההורים, הילד אומר להורה משפטים כמו "אתם לא מבינים אותי" או "אתם לא יודעים כלום". 

בשלב זה, ההורים מרגישים שכבר אין להם מקום בחיי ילדיהם, מרגישים אובדן שליטה כי לפתע אותו ילד ששיתף אותם בכל סוגר בפניהם את הדלת. אך אל תתבלבלו, בשלב זה להורה יש תפקיד משמעותי וחשוב בחייו של המתבגר ולהיות עוגן עבורו והבסיס ליחסים בשלב זה, מבוססים על כבוד הדדי והקשבה לצרכים אחד של השני.

bottom of page